برچسب: config

یه دنده

قرار بود که دوتا از سوئیچ های شبکه رو عوض کنیم و برای اینکار دو تا کور سوئیچ جدید رو توی سایت نصب کردیم و قرار شد هر شب یه سرویس رو جا به جا کنیم. خب سرویس ها هم بین بچه ها تقسیم شد و به هرکسی یه سرویس افتاد.اصطلاحا بهش کات اور(Cut-over) میگن.

برای کات اور نیاز بود که بریم سر سایت ، اول کابل ها رو از سوئیچ قدیم جدا کنیم(بسته به سرویس تعداد کابل ها متفاوته) و به سوئیچ جدید وصل کنیم و عینا همون کانفیگ رو توی سوئیچ جدید بریزیم و بعد از کات اور سرویس رو چک کنیم و تمام.

یه شب نوبت یکی از دوستان خارجیمون رسید که کات اور انجام بده و از اونجایی که با من خیلی دوست بود و دفعه اولشم بود که سر سایت میرفت ، از منم خواهش کرد که فقط برای چک کردن سرویس همراهیش کنم و خیلی تاکید داشت که کار دیگه ایی نیاز نیست انجام بدم.

ساعت انجام کات اور  ۲ صبح شروع میشد و قبل از ۶ باید تمام میشد. از اونجایی که کابل کشی رو هم باید تست میکردیم ، دوستم گفت که ۱۲ شب اونجا باشیم. من تقریبا ساعت دوازده سر سایت بودم که فهمیدم ، دوستم از ساعت ۱۰ اونجا بوده و داشته کابل ها رو چک میکرده. من رو که دید گفت ، کابلها رو چک کردم و همه اوکین. رفتیم توی اتاق مانیتورینگ نشستیم تا ساعت ۲ بشه. در حال خوش و بش با بچه های مانیتورینگ بودم که گفت بیا برات توضیح بدم میخوام چیکار کنم .

یه کاغذ گذاشت روی میز ، که تمام کارهایی رو که می بایست انجام بده با زمان بندی توش نوشته بود .

  1. ده دقیقه کابل ها رو از سوئیچ قدیم به سوئیچ جدید میبرم
  2. ۳۰ دقیقه ، کانفیگ رو منتقل میکنم
  3. ۱۵ دقیقه هم سرویس رو چک میکنم
  4. ساعت ۳ هم میریم خونه.

گفت نظرت چیه ؟

گفتم : عالیه ، فقط من چیکار کنم ؟

گفت : تو فقط همین جا بشین ، وقتی کارم تموم شد ، بهت میگم تو هم سرویس رو یه چک بکن.

گفتم : حله.

ساعت ۲ شد و دیدم که لب تاپش رو زد زیر بغلش و داره میره . به منم گفت بگوش باش ، نیم ساعت دیگه بهت زنگ میزنم و توی افق محو شد. ما هم نشستیم با بچه ها به حرف.یدفعه بخودم اومدم دیدم ساعت ۴ و ازش خبری نیست . تماس گرفتم باهاش ، گفت میشه با لب تاپت بیای تو سایت. لب تاپم رو برداشتم و رفتم سر سایت.

گفت : میشه لب تاپت رو وصل کنی به اون سوئیچ و ببینی چرا فلان پورت آپ نمیشه. دیدم که پورت down , down ! بهش گفتم که پورت فیزیکی Down . حتما کابل مشکل داره. گفت نه ، کابل درسته ، من قبلا تستش کردم.

گفتم : من رو ببر سر سوئیچ . با اکراه و عصبانیت ، من رو برد سر سوئیچ . یه فشار ریز به کابل دادم و تلق صدا کرد و چراغش روشن شد و شروع کرد به چشمک زدن.رفت چک کرد و گفت درست شد .

شروع کرد به کانفیگ سوئیچ ، بعد از یه ربع صدام زد گفت : نمیدونم ، چرا روی لینک مستقیم پینگ ندارم.

گفتم : کانفیگت چیه ؟

گفت : یه طرف sub-interface زدم و Dot1Q کانفیگ کردم ، یه طرف هم که کانفیگ نرمال.

گفتم : میشه ببینم  . سمتی که ساب اینترفیس کانفیگ کرده بود ، درست بود ، رفتم کانفیگ اون طرف رو دیدم . میشد حدس زد چیه . بله کانفیگ ترانک زیر پورت نخورده بود.بهش گفتم زیر این پورت بزن ، ترانک .

باورم نمیشد ، شدید عصبانی شد و گفت نیازی به زدن ترانک نیست و یک کاغذ از جیبش درآورد و شروع کرد برام توضیح دادن که نیابد بزنیم ترانک. گفتم اوکی ،من چیز دیگه ایی بلد نیستم. ساعت ۵٫۳۰ شده بود و وقت داشت تموم میشد. با عصبانیت بهش گفتم ، اولین قدم اینه که کل کانفیگ دو طرف پورت رو پاک کنی و دو سر رو آی پی بده و  پینگ بگیر . با اکراه قبول کرد و تونست پینگ بگیره . گفتم حالا کانفیگ رو برگردون و فقط اون ور بزن ترانک . چون وقتش داشت تموم میشد ، قبول کرد و جواب گرفت و تونست سر ساعت ۶ کار رو تموم کنه ولی تا یک هفته ، همون کاغذ رو درمیاورد و برای من توضیح میداد که زیر اون پورت نیازی نبود  ترانک بزنیم. منم قبول میکردم ، ولی نمیدونم چرا فکر میکرد قبول ندارم و دوباره فرداش توضیح میداد.